تیغه سفالی

آجر تیغه سفالی 15
سفال تیغه 15 معمولا جهت جداکردن دیواره های داخلی و پیرامون ساختمان ها با ضخامت بیشتر استفاده می شود. با توجه به سنگین بودن آجر های توکار قدیمی و افزایش تعداد طبقات استفاده از این تیغه سفال گسترش یافته است. در ساختمانها بیشترین نفوذ صدا و تبادل حرارت از دیوار های پیرامونی ساختمان می باشد و از این رو سفال 15 می تواند با قطر زیاد خود نقش مهمی در کاهش این تبادل صدا و حرارت را بازی کند .

مشخصات

لطفا عنایت داشته باشید که ابعاد کاری (واقعی) بلوک تیغه ای فوق 12.5 * 18 * 18 میباشد. و تعداد لازم به ازای هر متر مربع 30 عدد می باشد.

تیغه سفالی

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License