بلوک تیغه

آجر تیغه سفالی 10

سفال تیغه 10 معمولا برای جداکردن دیوار های داخلی ساختمان یا بین اتاقها استفاده می شود. بلوک تیغه سفال به علت داشتن مقاومت خوب در برابر ضربه و سرعت انجام دیوارکشی سالهاست مورد توجه سازندگان و مهندسان ساختمان میباشد .

ادامه مطلب

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License