دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی ، در این مطلب به موضوع دیوان عدالت اداری و اموری که به آن مربوط می شود بطور کامل پرداخته ایم . قابل ذکر است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون ماده ۱۰۰ می باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید .

[دیوان عدالت اداری با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی ، در این مطلب به موضوع دیوان عدالت اداری و اموری که به آن مربوط می شود بطور کامل پرداخته ایم . قابل ذکر است که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون ماده ۱۰۰ می باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت . با ما همراه باشید . ادامه مطلب]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License