انواع طلاق

انواع طلاقانواع طلاق
مطابق با ماده‌ی ‌۱۱۴۳ قانون مدنی ایران طلاق بر دو نوع است: طلاق بائن و طلاق رجعی.

طلاق رجعی

طلاق رجعی یکی از انواع روش های طلاق است که در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد. در ادامه با تعریف عده و رجوع آشنا خواهیم شد.

عده چیست؟

عده عبـار ت­ است از مدت زمانی که تا انتها پیدا کردن آن؛ زنی که عقد نکاح او منحل شده­ است؛ نمی‌تواند با مرد دسگری ازدواج کند . به بیان آسان عده مدت زمانی ­است که در آن مدت زنی که از همسرش جدا شده برای اطمینان از نداشتن فرزندی از همسر خود (پاک بودن رحم خود) و احترام به رابطه‌ی زناشویی سابق؛ حق ازدواج مجدد را از دست می‌­دهد. ایـن مدت با دقت به نوع انتها تزویج (مرگ شوهر؛ فسخ نکاح یا طلاق)؛ نوع تزویج (دائم یا موقت) و بـار داری یا عدم بـار داری زن متفاوت است که مختصرا به آنان اشاره می‌کنیم.

عده‌ی طلاق در عقد دائم ۳ طهر است . طهر در لغت به معنای پاکی است و به روزهای پاکی زن از حیض و نفاس ایام طهر می­‌گویند؛ پس در عده‌ی طلاق؛ زن می بایست ۳ پاکی بر خود ببیند تا عده‌ی او به اتمام برسد. (حیض خونریزی ماهانه زنان در ایام ویِژه و نفاس خونریزی بعد از فارغ شدن زن از بـار داری است . )
عده‌ی زن حامله چه عقد مزمان باشد چه دائم تا زمان وضع حمل است .
عده‌ی وفات چه در عقد دائم و چه در عقد مزمان در هر حال ۴ ماه و ده روز است . مگر اینکه زن حامله باشد که در ایـن صورت عده‌ی وفات تا زمان وضع حمل است . در ادامه آثار و احکام عده طلاق رجعی را بررسی خواهیم کرد .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License