barname nevis
برای استخدام برنامه نویس باید چگونه آگهی بدهیم ؟
با سلام به همه همراهان عزیزمون 
در این مطلب می خواهیم درمورد نکاتی که در موقع استخدام برنامه نویس رعایت شود را بصورت مختصر و مفید ارائه دهیم. در صورتی که قصد استخدام برنامه نویس برای شرکت خود دارید، این مقاله می تواند برای شما مفید و کارربدی باشد. تا آخر با ما همراه باشید.
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3.jpg

باید نیروهای خوب را در کنفرانس ها پیدا کرد
مهندسان فنی که در کنفرانس و سمینارها حضور می یابند خواهندتوانـست نیروهای خوبی برای یک کمپانـی باشند، چون به دنبال بیشتر شدن سطح علمی و اطلاع از رشـد های علمی تازه در دنیا می باشند.

ضمناً می توانید در روزنامه یا وب سایت کمپانـی آگهی استخدامی چاپ و تقاضای فرستادن رزومه را نمایید .

تنها دقت نمایید اشـخاصی که مسلط به علم IT مسلط می باشند خواهندتوانـست رزومه متخصصین فنی به ویژه مهندسان نرم افزار را ارزیـابـی شود. اغلب ً بخـش پرسنلی کمپانـی ها نخواهندتوانـست اشخـاص مناسب و فنی را از روی رزومه آن ها شناسایی کنند.

تا آنجایی که می توانید ماهر مصاحبه نمایید
قبل از این که با وی مصاحبه نمایید ، مطمئن شوید عکس وی را دیده و رزومه اش را  به صورت تکمیل خوانده اید. در غیر این صورت وقتی وی را برای اولیـن بار مـشاهده می کنید غریبگی می نمایید و احساس می نمایید اصلا وی را ندیده اید و از کارهایی که انجام داده مطلع نیستید. با این کار صمیمیت زیادتری با وی ن دارید و اثـر بد بر روی وی خواهید گذاشت.  خوب است پـس از سلام با وی سریع مصاحبه و سوال را شـروع ننمایید ، چند دقیقه ای با وی احوال پرسی نمـوده و از وی پذیرایی نمایید . در حین مصاحبه سؤالات گوناگون ی را مطرح نمایید و از سؤالات تکراری دوری نمایید . ضمناً کوشش نمایید این گونه وانمود ننمایید که از وی بهتر اطلاع داریـد باید متوجه این نکته باشید که هدف از مصاحبه این است که وی را بازبیـنی نمایید نه آن که ادعا نمایید که تجربه و اطلاعات فنی شما از وی بیشتر است در این صورت وی فکر می کند شما بیشتر از من اطلاع داریـد پس به من نیازی ندارید.

خب دوستان این مقاله را در اینجا به پایان می رسانیم . برای مشاهده متن کامل این مقاله به سایت کاریاب مراجعه نمایید.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License